2% (3%) pre občianske združenie SRRZ-RZ pri Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša

Vážení rodičia a priatelia školy,

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o navýšenie dane, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Vaše 2 % (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% pre občianske združenie SRRZ-RZ pri Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša.

Finančné prostriedky budú použité napríklad na:

 • exkurzie a kurzy

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

 • skvalitnenie vybavenia školy

 • rozvoj mimoškolských aktivít

 • iné aktivity, o ktorých rozhodnete i vy ak sa stanete členmi OZ

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať.

VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY SI STIAHNETE DOLE NA STRÁNKE

           Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (stiahni)

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (stiahni), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

           Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% 3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:     
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:      
  Právna forma:                              
  Identifikačné číslo (IČO/SID):      
  Číslo účtu:                                    
  Registračné číslo:                        
  SRRZ-RZ pri Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša  
  Gagarinova 2490/13, 955 01  Topoľčany
  Občianske združenie
  17319617/1344
  3086644256/0200
  2900
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na daňový úrad podľa Vášho bydliska

           Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 2% 3) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:     
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:      
  Právna forma:                              
  Identifikačné číslo (IČO/SID):      
  Číslo účtu:                                    
  Registračné číslo:    
  SRRZ-RZ pri Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša  
  Gagarinova 2490/13, 955 01  Topoľčany
  Občianske združenie
  17319617/1344
  3086644256/0200
  2900
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Viac z tejto kategórie: « Dôležité dátumy ISIC »
Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

     Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.
    Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša poskytuje študentom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec, hudobno-dramatické umenie a muzikál v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne. Študentom sa zapožičiavajú bezplatne hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika a ďalší výstroj a potrebný materiál na vyučovanie.
    Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa šesťročného vzdelávacieho programu, v ktorom študent po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. Úspešným absolvovaním posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu ukončeným absolventskou skúškou študent získa právo používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Rýchly kontakt

M.Benku 7
080 01 Prešov

Telefón: 0907220363
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.skdk.sk

Kto je online?

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line