Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, elokované pracovisko,

M.Benku 7, Prešov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ

ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prešov, október 2015

a) Základné identifikačné údaje o škole

 

1. Názov školy:

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, elokované pracovisko, M.Benku 7, 080 01 Prešov

2. Adresa školy:

M.Benku 7, 080 01 Prešov

3. Telefónne číslo:

0917568776

4. Faxové číslo:

-

5. Internetová adresa:

www.skdk.sk

6. E-mailová adresa:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

7. Zriaďovateľ:

Doremi, s.r.o., Stummerova 32, 955 01 Topoľčany

8. Vedúci zamestnanci:

Riaditeľ školy

Mgr. Zuzana Ličková

Zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr.Katarína Staneková

Manažér školy

Ing. Branislav Gális

Marketing a spravovanie internetových stránok

Mgr. Zuzana Ličková

Výchovný poradca

PhDr.Beáta Daňková

9. Rada školy:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr.art.Adam Kavec,PhD.

Ing. Justína Fodorová

 

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

Mária Fusanová

 

Zástupcovia  rodičov:

Martina Gažová

Vlasta Kopálová

Kristína Lacyková

 

Zástupcovia žiakov:

Miroslav Bakura

 

Zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Branislav Gális

PaedDr. Anna Mikulská

JUDr. Andrea Pállová

Alena Kúdelová

10. Poradné orgány riaditeľa školy

Umelecká rada

Mgr. Zuzana Ličková

Mgr.Katarína Staneková

Mgr.art.Jaroslava Sisáková

Mgr.art.Elena Kušnierová

Mgr.art.Miroslav Morochovič

Mgr.art.Ľubica Kistyová, PhD.

Mgr.Peter Uher

PaedDr. Viliam Stanek

Mgr.art.Katarína Nováková

Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov

Predseda: Ing. Justína Fodorová

Predmetová komisia teoreticko-odborné predmety

Predseda: Mgr. Martina Vaňová

 

Predmetová komisia prakticko-odborné predmety (oddelenia)

 

Predseda: Mgr. Júlia Chudá

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015

 

Ročník

Stav k 15.9.2014

Stav k 31.8.2015

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných

1.

1

4

0

1

4

0

2.

2

45

0

2

43

0

3.

2

23

1

2

19

1

4.

1

15

1

1

11

1

5.

1

13

0

1

12

0

6.

1

7

0

1

9

0

 

 

c) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy

 

Ročník

Počet prihlásených žiakov

Počet žiakov, ktorý konali prijímaciu skúšku

Počet úspešných žiakov v prijímacom konaní

Počet prijatých žiakov

Z toho bez prijímacej skúšky

1. ročník štúdium

56

48

45

45

0

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

Klasifikácia tried

 

Trieda

SJL

ANJ

ANS

DEJ

DLI

DOŠ

DED

DEH

DTB

DEU

BAT

HOS

HNK

DIT

HNZ

DIS

ESS

I.P

 2,37

 2,5

 

 1

 

 

 2

 1,66

 3

 2,16

 4,5

 3,5

 3

 

 

 

 

II.P

 2,31

 2,27

 

 

 

 

 

1,17

 

 

 

 

 1,62

 

 

 

 

II.PT

 1,66

 1,5

 

 1

 

 

 1

 

 1,8

 

 

 1,25

 1,81

 

 

 

 

III.P

 2,35

 2,28

 

 

 

 

 

 1,17

 

 

 

 

 1,28

 

 1,28

 

 

III.PT

 1,84

 2,15

 1

 

 

 

 1,64

 1,33

 1,75

 

 

 2,62

 2,05

 

 2

 

 

IV.P

 1,66

 1,66

 1

 

 

 

 1

 1,75

 2,71

 

 

 1

 1

 

 1,25

 

 

V.P

 

 

 1,16

 

 1,66

 1,66

 

 

 

 

 

 1,33

 

 3

 1,33

 

 1,66

VI.P

1,25

1

1,5

 

 

1,1

1

1,5

2

1,16

 

 

 

Trieda

EDU

EUA

FRJ

FHH

FHA

FPA

HOE

HLP

klavír

HLP

husle

HLP

flauta

HLP

Sax.

HLP

bic.n.

HLP

gitara

I.P

 

 

1

 1

 3,5

 

 3,5

 1

1,5 

 

 

 

 

II.P

 

 

 

 

 

 

 2

2,75

 1,5

 1,5

2

II.PT

 

 

 2,21

 

 

 

 1,25

 2

 

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 4

4

1,5

 

 

1,5

III.PT

 

 

 1,12

 

 

 1

 2,87

2

 

 

 

 

1

IV.P

 

 

 1,5

 

 

 

 1,16

2

 

 

 

 1

1

V.P

 1

 1

 4,33

 

 

 

 2

3,5

 

 

 

 

2

VI.P

 1

2

1,8

 

 

 

 

 

2

 

Trieda

HLP

kontr.

HLP

akord.

HLP

spev

HTA

INF

IVU

DHH

ISE

JAR

JAP

KTA

KOH

KSP

I.P

 

 

 

 

 1,25

 

 

 

 1,5

 3,5

 3

 

 

II.P

 4

 

 2,1

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

II.PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 2,27

 

 

III.P

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.PT

 3

 1,62

 

 

 

 

 

 

 1

 1,75

 

 

IV.P

 

 2,5

 1

 2

 

 

 

 

 

 

 1,37

 1

 

V.P

 

 

 

 

 

 1

 1,58

 1,11

 

 

 4,33

 1,75

 

VI.P

1

 

 

1

 

1

 

 

1,5

1

1

 

Trieda

LAD

ĽTA

MOŠ

MVT

MTA

MOD

NOH

NHU

NHF

NOK

OBN

OPH

PAN

PUP

I.P

 

 3

 

 

 3

 

 

 4

 

 

 1

 

 

 

II.P

 1,5

 

 

 

 

 

 1,96

 

 

 

 1,15

 

 

 

II.PT

 

 2,63

 

 

 2,63

 

 

 1,12

 

 

 1

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 2,21

 

 2,42

 

 

 

 

 

III.PT

 

 1

 

 

 1,16

 

 

 2,37

1,66

 

 

 1

 1

 

IV.P

 

 1,42

 

 

 1,57

 

 

 2

 

 1,75

 

 1

 1

 

V.P

 

 4,16

 1,77

 3

 4,33

 1,25

 

 

 

 

 

 1

 

 1

VI.P

1

1,5

1

2,2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Trieda

PSP

ZHN

PED

PHO

ZAD

PET

POV

PKM

PDS

PES

PSY

ROD

RUD

I.P

 

 2

 

 1,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.P

 

 

 

 1,44

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

II.PT

 

 

 

 1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 1,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.PT

 

 

 

 1,88

 

 

 1

 

 

 

 

 1,12

 

IV.P

 

 

 

 1,16

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

V.P

 

 

 1,27

 1,71

 1,5

 2,33

 

 1,25

 

 2,33

 1,62

 

 1,5

VI.P

1

1,62

1,5

1

1

1,8

1

1

1,62

 

1,25

 

Trieda

SLA

SNZ

ZAH

ZBS

SAN

TAJ

HON

TPA

TSV

TMT

UPI

UPI

KTA

UPI

MTA

UPI

ĽTA

UPV

I.P

 1,66

 

 

 

 

4

 4,5

 

 

 3

 1,5

 

 

 

 

II.P

 1,62

 

 2

 1,5

 

 1,96

 

 

 1

 

 1,1

 

 

 

 

II.PT

1,62

 

 

 

 

 1,75

 1,5

 2

 

 1,6

 1

 1

 

 

 

III.P

 1,85

 

 

 1,28

 

 2,14

 

 

 1

 

 1,28

 

 

 

 

III.PT

 2,05

 

 

 1

 

 1,44

 1,87

 1

 1

 2

 1

 1

 

 

 

IV.P

 

 1

 

 

 1

 2,2

 1,66

 1

 1

 2,57

 1,08

 1

 

 

 

V.P

 

 

 

 

 1,33

 1,7

 2

 

 1

 

 

 3

 3,66

1

 1,22

VI.P

1

1

1,93

1,5

 

1

 

 

1

1

1

1

 

Trieda

PSE

MHH

CHT

VUP

PKS

UPR

HVS

HSO

 

 

I.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.P

 

 

 

 1

 

 

 1,35

 

 

 

II.PT

 

 2,63

 

 

 1,5

 

 

 

 

III.P

 

 

 

2

 

 1,08

 

 

 

III.PT

 

 1

 

1

2,37

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

1

 2

 

 1

 

 

V.P

 

1,58

 

 

2

 

 

 

1

 1,22

VI.P

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Prospech žiakov

 

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

I.P

4

1

1

0

2

0

0

0

0

II.P

30

7

15

8

0

0

0

0

0

II.PT

14

6

3

3

2

0

0

0

0

III.P

7

0

3

4

0

0

0

0

0

III.PT

13

4

4

5

0

0

0

0

0

IV.P

12

7

3

2

0

0

0

0

0

V.P

11

2

2

6

1

0

0

0

0

VI.P

9

5

2

1

1

0

0

0

0

 

 

Dochádzka žiakov

 

Trieda

Počet

Zameškané hodiny

Ospravedlnené

Neospravedlnené

I.P

4

143

143

0

II.P

30

143

143

0

II.PT

14

170

170

0

III.P

7

86

86

0

III.PT

13

304

292

12

IV.P

12

341

341

0

V.P

11

105

98

7

VI.P

9

144

144

0

 

Výsledky maturitnej skúšky

 

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

PFEČ priemer

PFEČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B1

38

(16/22)

63,63%

34

76,47%

34

16

7

6

 

 

1,66

29

Hra na klavíri

 

1

(1/0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemecký jazyk

B1

6

(3/3)

49,34%

5

76,00%

5

3

 

1

 

 

1,50

4

Praktická časť odbornej zložky

 

28

(19/9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická časť odbornej zložky

 

16

(0/16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

44

(19/25)

49,49%

39

74,91%

39

11

9

11

2

 

2,12

33

Teoretická časť odbornej zložky

 

21

(16/5)

 

 

 

 

10

 

1

1

 

1,42

12

Teoretická časť odbornej zložky

 

23

(3/20)

 

 

 

 

9

8

3

 

 

1,70

20

* Výsledky sú za Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany a elokované pracovisko Prešov

 

Uplatnenie absolventov školy

 

Počet absolventov

4. a 6.roč.

Pokračovanie štúdia- absolutórium

Prijatí na VŠ

Zamestnaní na ZUŠ,

v profes. súboroch

20

12

5

11

⃰ Študenti  boli úspešne prijatí na AMU v Banskej Bystrici,  JAMU v Brne, Prešovskú a Ružomberskú  univerzitu

 

e) Zoznam študijných odborov a ich zameraní

 

Kód

Študijný odbor

Zameranie

8226 Q

hudobno-dramatické umenie

---

8227 Q

tanec

---

8228 Q

spev

---

8229 Q 03

hudba

hra na klavíri

8229 Q 05

hudba

hra na flaute, zobcovej flaute, saxofóne, hoboji, fagote, klarinete, trúbke, pozaune, lesnom rohu, tube, bicích nástrojoch

8229 Q 06

hudba

hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, harfe, cimbale

8229 Q 07

hudba

hra na akordeóne

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

 

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Trvalý pracovný pomer

6

2

Znížená pracovná schopnosť

0

0

Na dohodu, živnosť

30

0

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

7

26

33

korepetítor

3

0

3

spolu

10

26

36

 

 

 

 

 

 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

3

-

2.kvalifikačná skúška

2

-

štúdium školského manažmentu

-

-

špecializačné inovačné štúdium

-

-

špecializačné kvalifikačné

-

-

postgraduálne

-

-

doplňujúce pedagogické

-

-

vysokoškolské pedagogické

-

-

vysokoškolské nepedagogické

-

-

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

Aktivity a prezentácia školy

 • 15.10.2014  Prešovská hudobná jeseň- Slovenská filharmónia Košice
 • 23.10.2014  Muzikál Mníšky- Banská Bystrica
 • 24.10.2014  Muzikál Mníšky- Topoľčany
 • 17.11.2014  Muzikál  Mníšky- Divadelná sála SKDK
 • 19.11.2014  Prešovská hudobná jeseň- Iryna Gerega (klavír)
 • 21.11.2014  Deň otvorených dverí
 • 11.12.2014  Vianočný koncert – vianočné trhy, námestie Prešov
 • 19.12.2014  Vianočný koncert- koncertná sála SKDK
 • 24.1.2015  Deň tvorených dverí
 • 11.2.2015  Tanečné predstavenie- Divadelná sála SKDK
 • 22.3.2015  Hudobno-tanečný projekt „Búrka“- premiéra, DAD
 • 22.4.2015  Hudobno-tanečný projekt „Búrka“- Banská Bystrica
 • 23.4.2015  Hudobno-tanečný projekt „Búrka“- Topoľčany
 • 30.4.2015  Herecké predstavenie, 2.roč.- Divadelná sála SKDK
 • 8.5.2015  Absolventský koncert- P. Dzuríková, D. Šuťáková, J. Radvanská,  
 •                                                     A. Haboráková
 • 11.5.2015 Absolventský koncert- Mária Judičáková
 • 13.5.2015  Koncert klasickej hudby-  Divadelná sála SKDK
 • 28.5.2015  Herecké predstavenie „ Život môj v umení“- Divadelná sála SKDK
 • 24.- 25.6.2015  Hudobno-tanečný projekt „Búrka“ pre školy- Divadelná sála SKDK


i) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

Materiálno-technické vybavenie

 

 1. dispozícii je archív notového materiálu a odbornej literatúry, fonotéka.
 • 5 klavírov
 • 5 digitálnych klavírov
 • 2 klavírov- krídlo
 • 1 cimbal
 • 1 kontrabas
 • 1 akordeón
 • 1 súprava bicích nástrojov
 • 2 xylofóny

 

Všetky teoretické učebne pre kolektívne predmety sú vybavené audio technikou, k dispozícii je dataprojektor a koncertná sála ozvučovacou technikou.

 

Kapacita školy

 

Popis priestorov

Počet

Tanečné sály

2

Herecké sály

2

Teoretické učebne

3

Učebňa na individuálne a skupinové vyučovanie

7

Šatne (ich súčasťou je sprcha)

1

Oddychová miestnosť pre žiakov (PC, video, DVD, CD)

1

Študovňa

1

Sociálne zariadenie

6

Zborovňa

1

Riaditeľňa

1

 

j) Údaje o záujmovej činnosti

Tanečný krúžok

Mgr. art. Mirosla Morochovič

Krúžok zborovej tvorby

Mgr. Katarína Staneková

Krúžok základov aranžovania hudby I.

PaedDr. Viliam Stanek

Krúžok základov aranžovania hudby II.

Mgr. Peter Uher

Krúžok divadelnej tvorby

Mgr. art. Marián Marko

* s finančnými prostriedkami a spôsobe ich použitia za vzdelávacie poukazy disponuje ekonomický úsek SKDK Topoľčany

k) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Zlepšilo sa materiálne vybavenie školy – počítačová miestnosť, nová zvuková technika, kostýmy pre tanečníkov.

 

k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Dobré výsledky škola dosahuje hlavne v odboroch hudobno-dramatické umenie, tanec a spev. Postupne sa zlepšuje oddelenie hudby. Návrhom na zlepšenie sú náborové koncerty pre ZUŠ, ZŠ.

 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy

S týmito údajmi disponuje ekonomický úsek SKDK Topoľčany

 

 

ZÁVER

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. 1.Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. 2.Plán práce školy na školský rok 2014/2015

 

 

Vypracovala:

Mgr. Katarína Staneková

 

Prerokované v pedagogickej rade školy 

 

Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

     Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.
    Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša poskytuje študentom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec, hudobno-dramatické umenie a muzikál v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne. Študentom sa zapožičiavajú bezplatne hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika a ďalší výstroj a potrebný materiál na vyučovanie.
    Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa šesťročného vzdelávacieho programu, v ktorom študent po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. Úspešným absolvovaním posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu ukončeným absolventskou skúškou študent získa právo používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Rýchly kontakt

M.Benku 7
080 01 Prešov

Telefón: 0907220363
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.skdk.sk

Kto je online?

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line