Vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Hra na husliach, Pedagogika, Metodika a didaktika huslí, Rozbor skladieb, Dejiny a literatúra huslí, Umelecká prax interná a verejná, Hra notového zápisu bez prípravy, Interpretačný seminár, Hra na príbuznom nástroji

 

Vedúci oddelenia dychových a bicích nástrojov

Hra na flaute, Pedagogika, Metodika a didaktika flauty, Dejiny a literatúra flauty, Hra notového zápisu bez prípravy, Interpretačný seminár, Hra na príbuznom nástroji, Umelecká prax interná a verejná, Komorná hra, Hra v symfonickom orchestri

 

Zástupkyňa predsedu umeleckej rady

Vedúca oddelenia povinného klavíra

Hra na klavíri

 

Vedúci oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Hra na organe, Pedagogika, Metodika a didaktika organu, Rozbor skladieb, Dejiny a literatúra organu, Improvizácia a hra generálbasu, Náuka o organe, Umelecká prax interná a verejná, Interpretačný seminár

 

 Vedúci oddelenia tanca

Klasický tanec, Umelecká prax klasického tanca, Teória a metodika tanca, Rozbor umeleckých diel

Vedúca oddelenia pre spev. Členka umeleckej rady. 

Operný spev

Zástupkyňa SŠÚV

Slovenský jazyk a literatúra

 

Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, Náuka o hudobných formách, Hudobno-teoretická analýza skladieb, Náuka o kontrapunkte, Hudobné formy a analýza skladieb, Informatika v umení, Hra na klavír, Dejiny hudby, Zborový spev

 

Vedúci oddelenia hudobno-dramatického umenia

Herectvo, Javisková reč, Umelecký prednes, Pantoníma, Práca pred kamerou a mikrofónom

Zástupkyňa školy

Hra na klavíri, Pedagogika klavíra, Hra notového zápisu bez prípravy

Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024, 0914 320 025
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.skdk.sk

http://www.studioskdk.sk

https://konzervatorium.edupage.org/


Zväčšiť mapu

Naši partneri

Kto je online?

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line